Let op: Wij zijn verhuisd en hebben een nieuw telefoonnummer! Zie onze contact-pagina voor alle informatie.
Disclaimer
Double D Concepts heeft de informatie die u op deze website vindt met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Double D Concepts kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Double D Concepts niet instaan.

Double D Concepts verstrekt op deze website alleen informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen.

De website bevat soms verwijzingen naar andere websites, die niet door Double D Concepts worden onderhouden. Hoewel Double D Concepts uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

U kunt er van op aan dat Double D Concepts alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. Double D Concepts kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
Links
Double D Concepts Algemene voorwaarden